Čo znamená slovo tantra

Čo znamená slovo tantra

V prvom rade si môžeme stručne priblížiť, čo to vlastne slovo tantra znamená a kde vzniklo. Tantra sa považuje za učenie a mnohí tvrdia, že sa dosť dlho tajilo pred svetom. Prečo? To už, žiaľ, dnes nikto asi nevie, alebo neskúma. No údajne v sebe skrýva spôsob liečenia, a to nielen tela, no i duše. Učenie tantry sa objavilo na území Indie údajne viac než pred 5000 rokmi. Slovo tantra pochádza zo starobylého jazyka sanskrtu, ktorý používali starí mudrci, učenci i bohovia. „Tan“ znamená telo a „tra“ znamená zachrániť, voľne by sme to teda mohli preložiť ako vedomé usmerňovanie tela. Možno existujú aj iné významy, no jednoznačné je, že telo tu je naozaj dôležité. Cieľom učenia, ktorého súborom boli rôzne techniky, meditácie, rituály a podobne, je poznanie seba samého, resp. osvietenie.

Tantra v širšej súvislosti

V širšej súvislosti teda tantra bola formou učenia o tele a zrejme obsahovala zaujímavé techniky ukrývajúce zrejmú liečivú silu, ktorou si ľudia mohli pomôcť. Aspoň skúsení tantrickí lektori práve touto cestou ľuďom pomáhajú. Čo je však zaujímavé je postoj tantrickej filozofii nielen k telu, ale aj k sexualite, ktorá je tu doslova uctievaná ako niečo posvätné. V dnešnej spoločnosti je táto téma skôr potláčaná alebo naopak zase zneucťovaná a zneužívaná. Preto učenie, ktoré prináša iný ohľad na sexualitu a jej možnosti je veľkým benefitom a môže pomôcť zmeniť nielen postoj, no odstrániť predsudky, uvoľniť sa a zlepšiť napríklad svoj vzťah s partnerom. V dobe rozvodov je to rozhodne prínosom.

Ako s tým súvisia tantrické masáže?

Tantra údajne obsahuje aj určité milostné praktiky a techniky. No treba ich vnímať práve v posvätnom a širšom spektre celej filozofie. Tantrické masáže https://bratislavatantra.sk/  prinášajú jednu z techník, ako v tele aktivovať energetické centrá a uvoľniť sa. Masáže prechádzajú celým telom a rovnako tak aj intímnymi partiami. Ak teda potrebujete svoj prístup k sexualite posunúť či odblokovať, jednoznačne ju vyskúšajte!

2023-08-15T11:28:06+00:00
WhatsApp chat