Je sexualita tabu a prečo odstraňovať bloky?

Postoj k sexualite ako takej má každý jednotlivec individuálnu. Existujú však určité kolektívne črty, napríklad v rámci jednotlivých kultúr alebo mentality národov a krajín. Každý má dnes právo na svoj vlastný názor i prežívanie. Sexualita je však prirodzenou súčasťou života a treba si uvedomiť, že je aj podstatnou súčasťou partnerského života alebo manželstva. Nemala by byť teda zrejme úplným tabu v rámci spoločnosti. Dôvody, prečo bola často potláčaná a zavrhovaná však môžu byť rôzne, pramenia možno v histórii a určité stopy či predsudky sa miestami uchovali až dodnes. Výhody dnes však máme v tom, že si ako jednotlivec môžeme utvoriť svoj vlastný názor a postoj.

Zdravie na všetkých úrovniach

Pokiaľ sa človek z akýchkoľvek dôvodov nerozhodne dodržiavať celibát, bude preňho zrejme sexualita súčasťou života. Nielen, že slúži k reprodukcii, ale prináša intimitu medzi partnermi. Intimita páry spája a prepája ich energie, no a v značnej miere ovplyvňuje aj porozumenie a vzťahy. Starať sa o túto oblasť v partnerskom živote je preto zdravé na rôznych úrovniach.  V súčasnosti sa už na túto sféru života nazerá omnoho otvorenejšie a pozitívnejšie, ako to bolo kedysi. Dnes sme ako ľudia úplne inde nazeraním na život, jednotlivé fázy života a ich súčasti. Priniesol to prirodzený vývoj v postojoch a spoločnosti.

Sexualita a tantra

Tantra nazerá na sexualitu otvorene, s rešpektom a úctou. Berie ju v mnohých smeroch za niečo až posvätné, niečo čo partnerov spája, prináša pochopenie a vzájomné porozumenie cez prepojenie energií, cit a lásku. Tantra masáže pomáhajú pohľad na sexualitu zmeniť a odstrániť bloky, ktoré môžu viesť k zábranám a prekážkam v intímnom živote, a tým ovplyvniť aj partnerské vzťahy. Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac, alebo priamo podobnú masáž v Bratislave zažiť, kontaktujte nás cez www.bratislavatantra.sk.

2023-12-13T17:01:15+00:00
WhatsApp chat