Rozvodovosť sa zvyšuje

Fakt, že sa v dnešnej dobe rozvodovosť neustále zvyšuje je už všeobecne známy. Nielen, že si ľudia vyberajú partnerov, ktorí sa k nim v konečnom dôsledku nehodia, no nevedia si časom kvalitný vzťah ani dlhodobo udržať. Do vzťahu sa pomaličky vkrádajú všedné dni, rutina a vzájomná náklonnosť, láska a časom i rešpekt sa pomaly vytrácajú. Prečo je však tomu tak? Venujú sa tomu mnohé výskumy a majú aj rôzne teórie a závery, ku ktorým dospeli. Pravdou však je aj to, že zlyháva intimita vo vzťahoch a ľudia možno nevedia, čo s tým.

Zlyhanie intimity

Intimita je súčasťou partnerských vzťahov a mala by sa jej venovať patričná pozornosť. Mnohokrát totiž práve to vedie k odcudzeniu partnerov, strateniu záujmu, rešpektu či vzájomnej blízkosti. Vzájomná intimita a otvorenie sŕdc či pochopenie naopak pár zblížia a môžu napokon cítiť väčšiu jednotu. Dotyky, objatia a intímna sféra by mala byť dôležitá a chránená v každom partnerskom vzťahu, a to aj keď už máte deti. Jej zlyhávanie môže byť predzvesťou ťažkostí či rozpadu vzťahu. Preto treba určite využiť dostupné možnosti k náprave.

Ako hľadať nápravu

Možností, ako pri strate intimity hľadať nápravu je iste mnoho. Niekto má radšej racionálnejší prístup a vyhľadá potrebného terapeuta a niekto by možno privítal kreatívnejší a otvorenejší prístup, akým môžu byť napríklad aj tantrické semináre či tantrické masáže https://bratislavatantra.sk/. Tantrický seminár sa často venuje vzťahom, no i človeku samotnému. Vždy totiž treba začať od seba a možno jednoduchá zmena prístupu zmení následne aj veci. Zlyhávanie intimity môžete riešiť s partnerom aj prostredníctvom spoločnej tantra masáže, ktorá vám môže dodať novú inšpiráciu alebo energiu v oblasti intimity, ktorá je medzi vami dvoma. Určite je to prvý krok k tomu, ako nájsť nový vietor do plachiet a opäť byť vo väčšej harmónii.

2023-08-15T11:28:15+00:00
WhatsApp chat