Zdieľanie intímnosti

Pokiaľ máte alebo ste mali partnerský vzťah, iste budete súhlasiť, že intimita tvorí jeho podstatnú a peknú časť. Nielen fyzická blízkosť partnerov, no i celkové vzájomné otvorenie sa a načúvanie pocitom, názorom a myšlienkam toho druhého vytvára prepojenie na rôznych úrovniach. I keď čelíme nástrahám bežného dňa, mali by sme si na intímne chvíle s partnerkou jednoznačne nájsť čas. Vzájomné zdieľanie, ale aj pochopenie a rešpekt jeden k druhému sa potom stávajú pevnými piliermi, na ktorých môžete ďalej stavať.

Intímnosť je vo vzťahu teda dôležitá. Prináša totiž blízkosť.

Naučiť sa správne komunikovať s partnerkou alebo partnerom a poznať jeho potreby umožní vzťahu prerastať do hĺbky a vytvoriť pevné puto.

Ako povedať partnerke, že chcete ísť na spoločnú masáž?

Spoločná tantra masáž  https://bratislavatantra.sk/ môže priniesť partnerom zaujímavé okorenenie vzťahu, prehĺbenie intimity a zmyslového prežívania. Väčšie otvorenie sa partnerke môže priniesť jednoznačne hlboké pocity a prepojenie. Pri komunikácii ohľadne intímností je potrebná citlivosť, nakoľko v tejto sfére života je človek zraniteľný. Pristupujte teda k téme ohľaduplne, nájdite vhodný čas a priestor na rozhovor. Zistite, aký má partnerka na tieto techniky názor a zdieľajte ten svoj. Otvorenosť, no s premysleným a rešpektujúcim prístupom vám určite umožní navrhnúť, aby ste spoločnú masáž absolvovali pre obohatenie a najmä posilnenie vášho vzťahu. Možno to bude chcieť svoj čas.

Posilnenie vzťahu

Tantrické masáže môžu naozaj viesť k posilneniu vzťahu. Väčšia otvorenosť k intimite, sexualite a zmyslom vás môže mnohému naučiť. Zistíte, ako sa dá inak pristupovať k dotykom a prenášať ich na partnerku či partnera. Dôležitá je i správna a vhodná komunikácia. Spoločne strávené chvíle v podobnej atmosfére môžu váš vzťah značne povzbudiť a priniesť vám blízkosť. No obaja partneri musia byť s podobnou terapiou stotožnení.

2023-08-22T10:31:54+00:00
WhatsApp chat